echo outdoor - koučink

Nabídka kurzů

Co je koučování týmu

  • Koučování je patrně nejsilnější nástrojem rozvoje lidí. Koučovat znamená pomoci objevit vlastní a jedinečnou cestu týmu k řešení jeho problémů a pomoci dosáhnout cíle a tím rozvíjet potenciál jeho členů. Je to cesta, jak motivovat lidi ke spolupráci, k nacházení vlastních rozhodnutí a řešení.

Potřebuje náš tým údržbu?

  • Kouč pomáhá analyzovat fungování týmu a nalézt řešení takových problémů, jako jsou komunikační bloky, nedostatečná spolupráce, skryté konflikty, nefunkční normy. Jeho úkolem je naučit tým a jeho vedení, jak nastavit optimální podmínky pro produktivní spolupráci a jak dosáhnout excelentního výkonu.
  • Výsledkem koučování týmu bude zkvalitnění vztahů, rozvoj osobního i profesního potenciálu každého jedince, zvýšení zodpovědnosti, spokojenosti a sebeúcty, rychlejší a přesnější rozhodování, řešení problémů a konfliktních situací, jasné stanovování cílů a dosahování lepších výsledků.
echo outdoor agency