echo outdoor - koučink

Team working

- tým společně řeší problémy

  • Každý tým se časem dostane do situace, kdy potřebuje podporu či oživení zvnějšku. Tento program sice probíhá v kontextu témat, které s týmem vždy souvisí (komunikace, procesy, role, motivace…), akcent je ale položen především na to, co potřebuje “právě tento tým právě v tuto dobu”. Je tedy připraven na míru podle specifických potřeb konkrétního klienta.
  • Poznáte a uvědomíte si výhody a úskalí týmové spolupráce ve vašem týmu, naučíte se principům týmové komunikace a prevence konfliktů a budete vnímat a využívat rozdílnosti lidí ve prospěch týmového výsledku. Pozornost je věnována tomu, jak vést týmovou schůzku. Seznámíte se s praktickými příklady metod vedení diskuse (facilitace a moderace) a rozhodování v týmu, naučíte se řešit problémy týmu a hodnotit výsledky týmové práce.
  • K tomu využijeme moderované (facilitované) workshopy na aktuální témata týmu, techniky skupinového řešení problémů, modelové situace a společný rozbor průběžného videozáznamu komentovaného účastníky (skupinová analýza, diskuse a skupinová reflexe).
echo outdoor agency