echo outdoor - koučink

Teamleader výkonného týmu

- vedení týmu k výkonnosti

  • Program přináší účastníkům ujasnění znalostí a rozšíření dovedností vést týmy a zvyšovat jejich výkonnost a efektivitu.
  • Ujasníte si principy fungování týmů, které intuitivně praktikujete. Porozumíte vlastnímu stylu vedení lidí, abyste situační vedení mohli používat s větší pružností a využívat rozdílnosti lidí ve prospěch týmového výsledku. Budete schopni identifikovat stav zralosti členů týmu a vyzkoušíte si v praxi, jaké nástroje vedení použít k jejich motivaci.
  • Cílem je také umět zacházet s konfliktem, používat preventivní i intervenční nástroje řešení obtížných situací a vést různé typy týmových schůzek. Dozvíte se, jak volit a prakticky použít vhodnou metodu týmového řešení problému a způsobu rozhodování. Pro „trvale udržitelný rozvoj týmu“ je potřeba také zvládnout hodnocení týmového výkonu a podávání zpětné vazby.
echo outdoor agency