echo outdoor - neziskový sektor

Pro školy a neziskovky

Program Start

echo outdoor agency - foto
 • Adaptační program pro studenty prvních ročníků víceletých gymnázií a středních škol pořádaný zpravidla v úvodu školního roku.
 • Každého kurzu se účastní jedna třída včetně třídního učitele a právě to je nejlepším východiskem pro naplnění cílů výcviku.
 • Program Start směřuje k rychlé adaptaci na nové školní prostředí, nové spolužáky a tím zlepšuje začátek studia na střední škole. Programy tohoto typu posunují vztahy a sociální strukturu o jeden až dva roky kupředu.
 • Program se zaměřuje na poznání spolužáků, vytváření třídního kolektivu, sebepoznání, nastartování k aktivní účasti v životě třídy, a to vše v rozmanitých a netradičních situacích podporujících spolupráci.
 • Na programu se podílejí studenti a absolventi školy, kteří již mají zkušenost s Programy Start z minulých let. Navíc jejich účast umožní prvákům najít si spojence mezi staršími spolužáky.
 • Programy Start pořádáme nejčastěji a nejraději v rozsahu 4 dnů, v ideálním případě víkend + 2 školní dny.

Program Re Start

 • Pobytové programy pro studenty vyšších ročníků.
 • Mohou napomoci řešení konfliktů a vztahů ve skupině, k rozvoji komunikačních dovedností a celkovému pročištění vztahů třídy.
 • Máme zkušenost i s kurzy pro rizikovou mládež.

Program Pedagog

echo outdoor agency - foto
 • Teambuilding pro pedagogický sbor školy je výzvou pro všechny, kteří mají zájem vyzkoušet něco nového a obohatit svou práci.
 • Na rozdíl od „klasického“ firemního teambuildingu obsahuje větší nabídku různých aktivit použitelných pro práci s dětmi, založených zejména na principech zážitkové pedagogiky.
 • Posiluje vztahy ve skupině, týmovou spolupráci, rozvíjí individuální i týmové dovednosti, které mohou učitelé uplatnit při své přímé práci ve třídě, ale i v celkovém chodu školy.
 • Program je vhodný pro dobře fungující pedagogické sbory, které se chtějí „posunout dál“, ale i pro skupiny, kde „něco skřípe“.
 • Rozsah přizpůsobíme vaším možnostem – čím delší kurz, tím lepší výsledky a vyšší přínos pro praxi.

Pro neziskovky, svazy, spolky, sdružení atd.

 • Připravíme pro vás program pro děti i dospělé, na jedno odpoledne i celý víkend.
 • Obsah a celkovou náročnost samozřejmě přizpůsobíme vaším požadavkům a možnostem účastníků. Od lehké aktivitky „na trávníku za chalupou“ až po fyzicky náročnější akce (ORVO) kdy si účastníci sáhnou na dno…
 • Nechcete-li akci od nás na klíč, dodáme vám pouze část programu anebo jen pomůžeme s přípravou a materiálním zajištěním akce pod vaším vedením.
echo outdoor agency