echo outdoor - neziskový sektor

Kompletní zajištění akce

Zajištění akce na klíč pro nás znamená

  • nabídka programu na míru s jasným zacílením a kalkulací
  • včasné informace pro účastníky včetně doporučeného vybavení a oblečení
  • vhodné ubytování a stravování dle Vašich požadavků a limitů*
  • v případě školních akcí zajištění dopravy účastníků
  • veškerý materiál odpovídající kvality – ať již z našich skladů, nebo od našich tradičních subdodavatelů
  • jednorázové úrazové pojištění pro všechny účastníky
echo outdoor agency -  foto echo outdoor agency -  foto echo outdoor agency -  foto echo outdoor agency -  foto

U zážitkových akcí tvoří příroda nenahraditelný atmosférotvorný prvek, vytváří onen nenahraditelný rámec a kulisu dobrodružství. A podaří-li se toto skloubit s kvalitním zázemím střediska, máme o úspěšný start akce postaráno. Jistěže jsou naše programy realizovatelné v téměř jakémkoli místě, hotelu, městě v ČR, nebo i v zahraničí. Avšak tradičním, plně vyhovujícím místem je pro většinu našich pobytových akcí outdoorová základna Vávrovka, ležící uprostřed lesů na severním okraji CHKO Třeboňsko.

echo outdoor agency