echo outdoor - neziskový sektor

Pro veřejnost

Čas od času nazraje doba, kdy je potřeba provětrat tělo a ducha nejen sobě, ale i ostatním.

Tehdy nastává prostor pro akci většinou víkendovou, více či méně bláznivou. Všechny jsou otevřeny široké veřejnosti bez rozdílu a většinou jsou podmínky nastaveny tak, že k účasti na nich není potřeba zvláštních dovedností a zkušeností. Jsou určeny pro věkovou kategorii 15 až 26+.

Historie:

- bezpočet Nočních výsadků, Nočníků a jiných nočních putování
- několik půlročníků zážitkových víkendů pro středoškoláky „O putovního Serváce“
- Vávrovský vzájemný víceboj – VVV2010

Připravujeme:

echo outdoor agency