echo outdoor - neziskový sektor

Reference

Program Start z pohledu účastníka:
„Když jsem přišel do prváku, sedl sem si do třídy 30 lidí. Nikoho jsem neznal. Dost dlouho trvalo, než jsme se nějak blíž seznámili a vytvořili partu. Na tom jsme se po pár společných letech všichni shodli.Proto celkem závidím loňským prvákům jejich Program Start. Pobyt trval sice jen čtyři dny, ale určitě znamenal hodně pro třídu, která má společně prožít 4 roky dalšího života. Najednou to nebylo třicet cizinců, ale banda starých dobrých známých…. Vím to, protože jsem byl u toho s nimi!“

Aleš Pokorný– student 4. ročníku, instruktor Programu Start

Program Start z pohledu ředitele školy:
"Seznamovací akce našich "prvňáčků" v rámci Programu Start považuji za velice významné pro další utváření vztahů v novém kolektivu. Děti mají jedinečnou příležitost poznat sebe i třídního učitele či učitelku i mimo školní prostředí, což všem zúčastněným poskytne úplně jiný náhled na ostatní než ve škole. Naučí se spolupracovat v týmu, pomáhat si a být ohleduplní k ostatním. Pro školu to pak znamená minimalizace vzniku nežádoucího rizikového chování žáků jak ve škole, tak i mimo ni."

Mgr. Iveta Marečková, ředitelka Gymnázia Týn nad Vltavou

Program Start z pohledu třídního učitele:
„Znali jsme se týden a nevěděli o sobě nic...a potom: na koho se můžeme spolehnout, když jsme bosky a teče do bot... kdo nás kam dokáže vést, i když cestu sám teprve hledá... kdo nechce riskovat, ale přemůže se...kdo se odváže, aby nám hodil svoje lano... kdo vymyslí z ničeho Něco...kdo si poradí, i když je bez rady...instantní varianta celoročního poznávání...to, co jsem potřebovala, jsem se dověděla a do školního roku jsme vstupovali jako staří a dobří přátelé.“

Mgr. Gabriela Manová – třídní učitelka

Program Start z pohledu psychologa:
„Změna studijního prostředí patří do silně stresujících změn. Samozřejmě, že děti jej snášejí různě, pro mnohé to může dlouhodobě znamenat zhoršení školních výsledků, snížení sebedůvěry. Program Start, jak jej praktikují některé školy, může velmi výrazně tento vstupní stres snížit. Podle poznatků těchto škol se ukazuje, že program tohoto typu posunuje vztahy a sociální strukturu o jeden až dva roky kupředu.“

PhDr. Vladimír JELEN - psycholog a odborný garant programuecho outdoor agency