echo outdoor - teambuilding

Jak si vybrat kurz?

Teambuilding nebo teamspirit? Rozvojově-vzdělávací program nebo jen zábavu a odměnu pracovníkům? Jak si vybrat, když podkapitola nese stejný název jako celá nabídková řada? Důvodem je všeobecné užívání termínu teambuilding pro velké množství rozmanitých činností odehrávajících se v rámci firemních akcí mimo hotel.
Vzhledem k výše uvedenému je proto potřeba znát zacílení připravované „teambuildingové“ akce:

echo outdoor agency - foto

Teamspirit - motivace, zábava a společný zážitek, nastartování nových a upevňování stávajících vztahů, stmelení kolektivu, oživení týmové atmosféry

 • Obsah je atraktivní a dynamický, většinou soutěžní. Programy poskytují silné pozitivní zážitky, proto v našich programech využíváme rozličné aktivity – sportovní, dramatické, interaktivní a adrenalinové.
 • Vhodné pro stálé kolektivy i skupinky zatím se neznajících jednotlivců. Určeno lidem všech věkových kategorií i rozličné fyzické kondice.
 • Velikost skupiny od 5 do 500 účastníků.
Více o teamspirit zde

Tembuilding - budování a rozvoj pracovních týmů echo outdoor agency - foto

 • Půl až několikadenní program simulovaných i reálných situací, které skýtají množství emočních i racionálních podnětů pro následné vědomé zpracování zážitku, k jeho zhodnocení.
 • Vhodné pro pracovní skupiny a firemní týmy, které aktivně usilují o svůj rozvoj, pro nové skupiny, pro obměněné týmy.
 • Pro skupiny do 25 členů.
Více teambuildingu zde

Týmové expedice, někdy právem označované za VIP teambilding, tvoří nadstavbu předešlého

echo outdoor agency - foto
 • Dva až čtyři dny v horách nebo na vodě, nocování ve stanu (i bez), orientace v mapě, navigace GPS v terénu….Nejedná se již o hru, ale příroda staví před účastníky reálné úkoly při překonávání překážek.
 • Společný prožitek skutečného dobrodružství urychluje prohlubování neformálních vztahů, pocitu sounáležitosti a upevňuje vazby v týmu
 • Vhodné pro skupiny, které již klasickými teambuildingovými kurzy ve středisku prošly.

Více o týmových expedicích zde

Firemní outdoor tréninky zajišťujeme s působností po celé České republice a Slovensku, přičemž místo každého výcviku pečlivě vybíráme s ohledem na cíle a požadavky klienta. Vždy se snažíme skloubit vhodnost a atraktivnost přírodního prostředí s kvalitou a zázemím ubytovacích zařízení. Více .. péče o zákazníka.
echo outdoor agency