echo outdoor - teambuilding

Teambuilding - budování a rozvoj pracovních týmů

 • Smyslem teambuildingových programů je dosáhnout cíleného rozvoje skupiny i jednotlivců, a to prostřednictvím reálných i simulovaných situací, které skýtají množství podnětů a zkušeností pro následné zpracování. Opíráme se o základní pilíře outdoorového tréninku, které tvoří, zážitek, vykročení z komfortní zóny a skupinové rozbory.
 • Programy jsou vhodné především pro pracovní skupiny a firemní týmy o ideálním počtu 8 -12 členů. Je-li skupina větší, pracujeme paralelně v menších týmech blížících se ideálnímu počtu. Naopak teambuilding (ve smyslu práce s výstupy) pro 400 lidí je opravdu nereálný!
 • Využijete jej pro budování a rozvoj pracovních týmu, zefektivnění jejich práce, stejně jako pro zlepšení komunikace ve skupině či aktivním přístupům k řešení úkolů a problémů.
 • Teambuilding zásadně urychluje dynamiku skupiny. Výstupem je vzájemné poznání , stmelení , utužení vztahů, individuální a skupinová zpětná vazba s doporučeními pro další rozvoj.
echo outdoor agency - foto echo outdoor agency - foto echo outdoor agency - foto echo outdoor agency - foto echo outdoor agency - foto echo outdoor agency - foto echo outdoor agency - foto echo outdoor agency - foto

Ohlédnutí, rozbor – pevná součást teambuildingu

 • Vede k vědomému zpracování zážitku, aby si každý mohl pojmenovat přenositelnou zkušenost.
 • Společným zážitkem a společným pojmenováním prožitého si skupina rozšiřuje vědomí vlastních schopností, se kterými může nadále pracovat.
 • Získané poznatky jsou následně zobecněny a na jejich základě se plánují nové postupy a řešení situací. Účastníci si je poté mají možnost vyzkoušet v další aktivitě, ale především je po rozboru přenést do reálného života, do firmy.

Program může mít mnoho podob:

 • V rozsahu od několika hodin až po dvou- či třídenní program s legendou.
 • Městský teambuilding - jako krátký doplněk vašeho školení, firemních konferencí a workshopů.
 • Velkou část programů jsem schopni realizovat i v indoorové formě.
 • Kromě letních programů máme v nabídce i outdoorový program pro klimaticky méně vhodné měsíce, stejně jako čistě zimní.
 • U celodenních a delších programů rádi zařazujeme příběh s legendou, např:
  • Expedice Karakoram - ve stopách vysokohorské expedice na vrchol K2.
  • Ve znamení Kon Tiki nejlépe letní , nejenom „mořeplavecká“ výprava s ekonomickou zápletkou.
  • Znovudobytí Jižního pólu - mírně recesní zimní program motivovaný 100. výročím dobytí Jižní točny.
  • Tajemství Nefertiti - program vhodný do parného léta a „písku pouště“.
  • o a mnoho dalších několikrát vyzkoušených motivací. Umíme připravit i program s motivací podle vašeho přání.
echo outdoor agency