echo outdoor - teambuilding

Teamspirit - akce na podporu týmového ducha, motivace, zábava

Teamspirit programy jsou atraktivní a dynamické a poskytují silné pozitivní zážitky, proto v našich programech využíváme rozličné aktivity – sportovní, dramatické, interaktivní, adrenalinové.

Tyto programy doporučujeme:

 • K nastartování spolupráce v nově vznikajícím týmu, který hledá první společné zážitky. Jde o dobrý vstup do skupinové práce.
 • Jako motivaci nebo odměnu fungujícího týmu, jako poděkování za dosavadní práci.
 • Jako poděkování vašim hostům, zákazníkům a obchodním partnerům, zviditelnění se, upozornění na vaši firmu, značku, produkt.
 • Stálým kolektivům i skupinkám jednotlivců, kteří se zatím neznají.
 • Skupinám od 5 do 500 účastníků, lidem všech věkových kategorií i rozličné fyzické kondice.
echo outdoor agency - foto echo outdoor agency - foto echo outdoor agency - foto echo outdoor agency - foto echo outdoor agency - foto echo outdoor agency - foto echo outdoor agency - foto echo outdoor agency - foto

Nabízíme:

 • Několikahodinové až celodenní akce nabízející zajímavé společné zážitky.
 • Akce organizované samostatně i jako doplněk konferencí a workshopů.
 • Programy tvořené nejčastěji outdoorovými aktivitami, týmovými hrami a doplněné o výtvarné dílny apod.
 • Program je většinou sestaven jako outdoorový, ale jsme schopni jej realizovat i v indoorové variantě, připadně v kombinaci.
echo outdoor agency