echo outdoor - vávrovka lanový park

O parku

echo outdoor agency -  foto

LANOVÝ PARK VÁVROVKA leží vedle stejnojmenné outdoorové základny uprostřed lesů mezi Kardašovou Řečicí a Veselím nad Lužnicí (+GPS: 49°11'20"N, 14°46'40"E). Lanové překážky jsou zavěšeny přímo na stromech ve výšce 8 – 12 metrů.

V roce 2021 nabízíme 20 překážek různého stupně obtížnosti:
  • 18 překážek pro jednotlivce.
  • 2 týmové překážky pro dva lezce.

Používáme systém vzájemného jištění při kterém se v rámci tříčlenné skupiny střídají 1 lezec a 2 jističi stojící na zemi. Program je složen ze vstupní instruktáže a nácviku jištění v délce cca 20 minut a vlastního překonávání překážek, kdy si skupiny vybírají překážky podle zvolené náročnosti. Průměrná doba pobytu v lanovém parku se pohybuje kolem 3 hodin.

Faktor vzájemného jištění účastníků mezi sebou přináší možnost rozvoje vzájemné důvěry ve skupině, odpovědnosti jednotlivce vůči ostatním a pocit sounáležitosti (společný prožitek). Z pohledu zážitkové pedagogiky je lanový park ideálním místem k budování a posilování vzájemné důvěry a spolupráce v rámci třídních kolektivů, firemních týmů apod.

Více můžete vyčíst z obrázků ve fotogalerii a nebo ještě lépe zažít „na vlastní kůži“ při návštěvě LANOVÉHO PARKU VÁVROVKA.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
echo outdoor agency